!!!Namwan!!! 2635 สัปดาห์

posted on 01 Jul 2005 15:49 by alonesad

โลกสอนมนุษย์ ว่าทุกสิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลง

แต่โลกก็ดันสอนให้มนุษย์ผูกพัน

แล้วจะไม่ให้เศร้าได้ยังไง ไม่ว่าเรื่องงาน

เปลี่ยนแปลงเมื่อไร คุณจะเริ่มเศร้า

แล้วพอเวลาผ่านไป คุณก็เริ่มผูกพันกับสิ่งใหม่ที่เปลี่ยนไป

คุณก็จะรู้สึกดีขึ้น ที่เรามักเรียกว่า "ทำใจได้แล้ว"

อายุคนเราเฉลี่ยน 76 ปี นั้นคือ แค่ 3952 อาทิตย์เท่านั้น

คุณหมดเวลาไปกับการนอน ถึง 1317 อาทิตย์

ซึ่งเท่ากับคุณเหลือเวลาที่ใช้ดำเนินชีวิตแค่ 2635 อาทิตย์ท่านั้น

สองพันกว่าอาทิตย์เอง ที่ได้อยู่บนโลก

ถามตัวเองดีกว่าว่าจะยอมเศร้าซะกี่อาทิตย์ เหงาซะกี่อาทิตย์

มีความสุขซะกี่อาทิตย์ เพราะทั้งหมด

"เราก็มีอยู่แค่สองพันกว่าอาทิตย์เอง"

Comment

Comment:

Tweet

ชีวิตนี้มันช่างสั้นนัก

#3 By (203.148.138.67 /203.148.149.146, 203.148.138.66) on 2006-10-28 15:28

สวยนะ รูปนะไม่ใช่คนทำ

#2 By Boomเอง (221.128.99.80) on 2005-07-01 15:51

- -

#1 By !!Alone!! on 2005-07-01 15:51